Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras

Alytaus rajono miškingumas – 23,5 proc. (daugiausiai pušynai), didžiausi miškai Punios šilas ir Noškūnų miškas.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Bendruomenės
Amatininkai
Kolektyvai
Verslas
 
Regiono / Titulinis / Dokumentai / Teisės aktai

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

5. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

6. Lietuvos kultūros politikos nuostatai

7. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

8. Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas

9. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

10. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas

11. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

12. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

13. Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės

© 2022 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras Privatumo politika Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, (8 315) 69 005