Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras

Alytaus rajono miškingumas – 23,5 proc. (daugiausiai pušynai), didžiausi miškai Punios šilas ir Noškūnų miškas.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Bendruomenės
Amatininkai
Kolektyvai
Verslas
 
Regiono / Titulinis / Turizmas / Lankytinos vietos / Bažnyčios / Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia

Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia

Pirmoji medinė  Daugų Šv. Marijos bažnyčia buvo pastatyta apie 1393 m., Vytauto Didžiojo rūpesčiu. Karalienė Bona 1555 m. rėmė špitolės ir naujos Šv. Petro bažnyčios statybą (1655 m. bažnyčia sudegė, bet iki 1674 m. atstatyta). Žinoma, kad 1766 m. parapijos bažnyčia buvo medinė, su bokšteliu. Apie 1776 m. ji sudegė. Pamaldos perkeltos į Šv. Petro bažnyčią. Pradėta statyti nauja parapijos bažnyčia, kuri 1786 m. pastatyta iki langų. Mirus fundatoriui, statyba neužbaigta, medžiagos išvogtos. Iš Pivašiūnų į Daugus 1806 m. perkelta medinė parapinė bažnyčia. 1816 m. iškilo 3 aukštų varpinė. 1829 m. Šv. Petro bažnyčia buvo apgriauta, o parapinė Daugų bažnyčia 1852 m. vėl sudegė.
1858–1862 m. pagal architekto Tomo Tišeckio projektą pastatyta dabartinė mūrinė Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia, kuriai būdinga istoristinė, turinti modifikuotų gotikos, klasicizmo ir baroko stiliaus bruožų, bebokštė, halinė. Vidus 3 navų, atskirtų kolonomis, skliautai segmentiniai. Prie bažnyčios yra varpinė. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su klasicistiniais vartais.

© 2022 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras Privatumo politika Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, (8 315) 69 005