Alytaus rajono miškingumas – 23,5 proc. (daugiausiai pušynai), didžiausi miškai Punios šilas ir Noškūnų miškas.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Bendruomenės
Amatininkai
Kolektyvai
Verslas
 
Regiono / Titulinis / Dokumentai / Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos 2020-09-30 (30)

Aiškinamasis raštas dėl 2020 m. III-o ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Finansinių ataskaitų sutrumpintas 2020 m. pirmo pusmečio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. Birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. Birželio 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų ataskaita 2020-06-30 (30)

Biudžeto išlaidų ataskaita 2020-06-30 (37)

Biudžeto išlaidų ataskaita 2020-06-30 (1501)

Biudžeto išlaidų ataskaita 2020-06-30 (151)

Aiškinamasis raštas dėl 2020 m. II-o ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Deklaracija apie statinio (-ių), jo (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą

Finansinių ataskaitų sutrumpintas 2019 m. antro ketvirčio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

© 2022 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras Privatumo politika Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, (8 315) 69 005