Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras

Alytaus rajono miškingumas – 23,5 proc. (daugiausiai pušynai), didžiausi miškai Punios šilas ir Noškūnų miškas.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Bendruomenės
Amatininkai
Kolektyvai
Verslas
 
Regiono / Titulinis / Dokumentai / Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinių ataskaitų sutrumpintas 2022 m. antro ketvirčio aiškinamasis rašas

Veiklos reziltatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų sutrumpintas 2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas dėl 2021 m. IV ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Aiškinamasis raštas dėl 2021 m. III ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Aiškinamasis raštas dėl 2021 m. II ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Aiškinamasis raštas dėl 2021 m. I ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Aiškinamasis raštas dėl 2020 m. III-o ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Finansinių ataskaitų sutrumpintas 2020 m. pirmo pusmečio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. Birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. Birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas dėl 2020 m. II-o ketvirčio išlaidų sąmatos nukrypimų

Deklaracija apie statinio (-ių), jo (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą

Finansinių ataskaitų sutrumpintas 2019 m. antro ketvirčio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

© 2023 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras Privatumo politika Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, (8 315) 69 005