„Grįžtu namo“

2021 03 10
„Grįžtu namo“

„Grįžtu namo (muz. A. Vilčinsko, žodž. K. Genio)“ 

Greičiau į tėviškę, į savo meilės kraštą,
Ten mano Kryžių kalnas, vyturio dangus,
Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas
Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu.

Garbingoje istorijoje – skauduliai ir netektys, pergalių ir kovų keliai. Mūsų negausios, bet didžios tautos sūnūs ir dukros nešė tremtinio kryžių gūdžiose tolimojo Sibiro žemėse. Daug žuvo, kitiems pasisekė – sugrįžo namo.