Laisvės gynėjų dienos 30-metis Alytaus rajone

2021 01 12
Laisvės gynėjų dienos 30-metis Alytaus rajone

Kiekvienais metais sausio 13-ąją minima Laisvės gynėjų diena, prisimename 1991 m. įvykius ir pagerbiame žuvusiųjų atminimą. Šios sukakties užmiršti negalime, tačiau šiemet dėl COVID-19 pandemijos renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai, vyks neįprastai – nuotoliniu būdu.Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras ir 10 jo skyrių jungiasi prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu sausio 13 d. 8 val. languose dešimčiai minučių bus uždegtos atminties žvakutės, kurios primins dramatiškas dienas 1991 m., kai atsikūrusi Lietuvos valstybė ir jos piliečiai, vienijami aukštesnių tikslų bei idėjų, apgynė Nepriklausomybę.

Sausio 13-osios rytą žvakutės degs ir Alytaus rajono gimnazijų mokinių bei mokytojų namų languose, o Butrimonių gimnazijos prieigose liepsnos net laužai. Ši Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos iniciatyva rengiama akcija vyksta Lietuvoje nuo 2008 m.

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro ir Alytaus rajono viešosios bibliotekos darbuotojai Ūdrijoje 14 val. uždegs atminimo žvakutes prie paminklo Žuvusiems ir išblaškytiems Tėvynės vaikams.

17 val. atminimo laužai bus uždegti Santaikos kaimo ir Krokialaukio miestelio aikštėse, o 18 val. Laisvės gynėjams pagerbti bus uždegtas aukuras Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčios šventoriuje.

Akimirkas iš Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro ir jo skyrių rengiamo Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos minėjimo „Atminty gyvi – 30“ galėsite matyti www.arskc.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Laisvės gynėjų 30-metį minės ir jaunieji Alytaus rajono gyventojai. Alytaus rajono gimnazijos nuotoliniu būdu organizuoja virtualias istorijos ir pilietiškumo pamokas, kurių metu vyks pokalbiai ir diskusijos, bus aptarta įvykių svarba, prisiminti tų įvykių dalyviai. Mokiniams bus rodomas filmas „Sausio 13“, taip pat organizuojama paroda „Atmintis gyva“.

Prie Laisvės gynėjų 30-mečio minėjimo nuotolinių renginių jungiasi ir Alytaus rajono bendruomenės, kurios organizuoja įvairias iniciatyvas.

Krokialaukio kaimo bendruomenė savo narius kviečia dalyvauti virtualioje viktorinoje „Neužmirštuolė sausio speige pražydo...“.

Visuomeninė organizacija „Punios ainiai“ rengia virtualią parodą bei Laisvės kovotojų pagerbimą eilėraščio posmu ir daina.

Genių kaimo bendruomenė kvies gyventojus piešti piešinius, susijusius su šiais sausio mėnesio įvykiais. Piešiniais papuoš bendruomenės namų langus, o Genių bibliotekoje bus eksponuojamos žuvusių laisvės gynėjų nuotraukos ir bibliotekai dovanotos parlamento gynėjo Antano Karaluko nuotraukos iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynimo. Genių kaimo „Beržyno“ asociacija bendruomenės kieme ketina uždegti iš žvakučių sudėliotą atminimo širdį. Bendruomenių narių languose taip pat žibės atminimo žvakelės.

Alytaus rajono gimnazijos sausio 13-ąją taip pat jungsis prie Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase vardu skelbiamo konkurso „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“. I-V klasių mokiniai dalyvaus piešinių konkurse, o VI-XII klasių mokiniai – rašys esė, kurs eiles ir kitų žanrų literatūros kūrinius Laisvės gynėjų dienos tema.

1991 m. Lietuva parodė pasiaukojimą, susitelkimą ir ryžtą, gindama atkurtą Nepriklausomybę nuo sovietų sąjungos (SSRS) vykdytos agresijos.

Sausio 13-osios naktį beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė sovietų karių puolimą. Po vidurnakčio sovietų šarvuočiai privažiavo prie žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (dabar – Seimo) rūmų, tačiau jokių veiksmų prieš Parlamentą nesiėmė.

Netrukus paaiškėjo, kad šarvuočiai ir tankai apsupo Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Ginkluoti desantininkai puolė Televizijos bokštą gyva grandine apjuosusius žmones. Tankais ir šarvuočiais jie važiavo tiesiai ant beginklių žmonių.

Lietuviai, nepaisydami grėsmės savo gyvybei, nesitraukė, kiti puolė gelbėti sužeistųjų. Apie 1000 žmonių patyrė įvairių sužalojimų. Tą naktį Vilniuje, gindami Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos rūmus, nuo šautinių žaizdų arba po tankų vikšrais žuvo 14 drąsių Nepriklausomybės gynėjų.

Alytaus rajono savivaldybės informacija