Paminėtos Dzūkų rinktinės partizanų žūties 70-osios metinės

2021 11 21
Paminėtos Dzūkų rinktinės partizanų žūties 70-osios metinės

Alytaus rajono Sabališkės miške paminėtos Dainavos apygardos Dzūkų rintinės vado Jono Kučinsko-Spyruoklio, Kęstučio tėvonijos būrio vado Juozo Marčiulyno-Dėdės, Česlovo Juškelio-Deimanto, štabo ryšininkės Ievos Židelevičiūtės-Marytės 70-osios žūties metinės. Partizanai žuvo 1951 metų spalio 19 dieną kovoje su sovietų okupacinės kariuomenės daliniais.

Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje aukotos šv. Mišios, Barkūniškio kaime prie buvusio Dzūkų rinktinės štabo bunkerio vyko pagerbimo ceremonija. Renginio dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, priminta skaudi žūties istorija.

Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė padėkojo renginio organizatoriams ir dalyviams už pagarbą partizanams.

„Atiduodami pagarbą ir jausdami begalinį dėkingumą tūkstančiams žuvusiųjų, kurie yra nenuginčijamas tautos vienybės, susitelkimo, meilės ir ištikimybės Tėvynei pavyzdys, turime nepamiršti, kad ir šiandien, kaip niekada, reikalingas mūsų susitelkimas ir vienybė. Neieškokime priešų vieni kituose, nekovokime vieni prieš kitus, nesiskaidykime, o priešingai – stenkimės gyventi vienybėje, darnoje ir laisve kvėpuojančioje Lietuvoje, tokioje, apie kokią svajojo partizaninėse kovose žuvusieji“, – kalbėjo vicemerė D. Kitavičienė.

Partizanų žūties metinėse taip pat dalyvavo Alytaus mieto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas, rajono ir miesto savivaldybių darbuotojai, Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius ir šauliai, Alytaus rajono Krokialaukio Tomo-Noraus Naruševičiaus ir Miroslavo gimnazijų jaunieji šauliai, Dainavos apygardos 1-osios rinktinės leitenantas Linas Šimkus, bendruomenių atstovai.

Atsiminimais apie žuvusius partizanus pasidalino Karininko Antano Juozapavičiaus 101 kuopos vadas dimisijos majoras Antanas Karalukas. Atminimo ženklą pašventino Alytaus dekanas, Šv. Angelų sargų ir Ūdrijos parapijų klebonas Arūnas Užupis.

Žuvę Lietuvos partizanai, kiti kovų už laisvę dalyviai pagerbti tylos minute, jų atminimui nuaidėjo trys pagarbos salvės, kurias iššovė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai.

Prie atminimo kryžiaus minėjimo dalyviai padėjo gėles, buvo uždegtos atminties žvakelės. Partizaniškas dainas laisvės kovotojų atminimui atliko Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro sekstetas (vad. Edvinas Zaleckas) ir Genių bendruomenės ansamblis (vad. Mindaugas Verbickas). Renginį organizavo Alytaus rajono savivaldybė ir Kultūros centras.

Alytaus rajono savivaldybės informacija