Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“

Dzūkai nuo seno garsėja darbštumu. Tuo įsitikinsite susipažinę su viena aktyviausių Alytaus rajono visuomeninių organizacijų – Alovės bendruomene „Susiedai“. Jie savo veikla garsūs visoje Lietuvoje, o puoselėjami senieji amatai traukia smalsuolius iš įvairių pasaulio šalių.

Visuomeninė organizacija Alovės bendruomenė „Susiedai“ įkurta 2004 m. siekiant suburti kaimo aktyviausius gyventojus bendrai veiklai. Bendruomenės pirmininkė Asta Kisielienė sako: „Bendruomenę įkūrėme, kad galėtume į kaimą pritraukti kuo daugiau investicijų, atgaivinti savo krašto amatus bei papročius ir į savo veiklą įtraukti kuo daugiau kaimo žmonių. Atsižvelgdama į išsikeltus tikslus, nuo pat įsikūrimo bendruomenė vykdo veiklą, susijusią su šio krašto amatais, papročiais, tradicijomis. Nuo jų neatsiejamos Alovėje švenčiamos kalendorinės ir kitos tradicinės šventės“.

Vadovaujant kultūros darbuotojams, aloviškių metai prasideda Trijų Karalių švente, kurios metu taip pat pasidžiaugiama praėjusių metų nuveiktais darbais. Vasarį pagal dzūkiškas tradicijas švenčiamos Užgavėnės. Kuo jos išsiskiria? Tuo, kad vietoje morės deginamas šiaudų kūlis. Prieš tai jis tempiamas apie visą kaimą, laukus su arkliais. Pagal senąjį tikėjimą, esą taip visiems sugrąžinama sveikata, stiprybė ir išvejama žiema. Balandžio mėnesį švenčiamos Velykos ir Jurginės, kurios labai mėgstamos vietos žmonių. Senovės Lietuvoje tai buvo itin reikšminga žemdirbių ir arkliaganių šventė. Per Jurgio atlaidus Alovės bažnyčioje susirenka labai daug žmonių. Aloviškiai turi tradiciją per Jurgines kepti kiaušinienę, arba kaip vietos žmonės vadina „paucienį“. Bendruomenė pristato senuosius šios dienos papročius, susijusius su karvių išginimu, laukų apvaikščiojimu, meninę programą atlieka pakviesti meno kolektyvai. Gegužės mėnesį paminima Motinos diena, birželio mėn. aloviškiai susirenka švęsti Joninių, liepos mėn. nuskamba graži Oninių šventė, o rugpjūtį rengiamos dzūkiškos kopūstinės ir respublikinė armonikierių šventė. Čia suvažiuoja muzikantai iš visos Lietuvos. Nugalėtojais šiame renginyje tampa visi – nėra renkamas vienas geriausias. Spalio mėnesį neapsieinama be derliaus šventės. Lapkričio mėnesį Alovės gyventojai sukviečiami į jaukias advento vakarones, o gruodis taip pat išskirtinis – aloviškiai renkasi Kūčių vakarienės ir įžiebia eglutės.

Asta sako: „Alovę itin garsina gyvuojantis amatų kiemelis. Kad būtume dar labiau matomi ir žinomi, kad galėtume savo bendruomenės nariams suteikti galimybę pasidalyti savo patirtimi, perduoti žinias apie amatus, papročius, tradicijas, 2011 metais kartu su Alytaus rajono savivaldybe pateikėme projektą Amatų kiemelio įkūrimui. 2014 metais gavome naujas patalpas, jose vykdome edukacines veiklas: „Duonos kelias iki stalo“, „Pynimas iš vytelių“, „Bičių vaško žvakių gamyba“, „Bulvinių bandų kepimas kaimiškoje krosnyje“.

Mokyklos g. 5, Alovės k.
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Asta Kisielienė
Telefonas (8 315) 43 272, mob. 8 678 34 109
[email protected]