Ansambliečiams vadovavo Alvyda Baranauskienė, Roma Dvareckienė, Alvyra Sajavičiūtė, nuo 2013 metų ansamblio vadovas Dainius Juozapavičius. Ansamblyje 9 nariai, tai ne tik Makniūnuose užaugę ar gyvenantys žmonės, didžioji dalis – kaimyninių Raitininkų seniūnijos kaimų gyventojai.

Todėl ir ansamblio repertuaras – įvairių Lietuvos etnografinių regionų, skirtingų laikotarpių dainos. Tačiau pagrindinė repertuaro dalis, kaip ir dera dzūkams yra pietų Lietuvos folkloro lobiai ir lietuvių liaudies dainos, kurios dar ryškiau suskamba pritariant akordeonui.

Ansambliečių balsai skamba savo sodžiaus šventėse, vakaronėse ir subuvimuose, daug kartų vykta į Alytaus rajono renginius. Per 48 gyvavimo metus „Apsingė“ dalyvavo daugelyje garsių renginių: Pasaulio lietuvių dainų šventėse, festivalyje „Dzūkų godos“, taip pat svečiavosi Lenkijoje.

2017 metais „Apsingė“ šventė garbingą 45 metų kūrybinės veiklos sukaktį.

Ansambliečiai džiugindami klausytojų širdis puoselėja krašto gyvastį ir savastį.