Aniškio piliakalnis

Žymiausias ir ryškiausias Aniškio senovės paminklas yra Aniškio miškelio piliakalnis. Šis gražus archeologinis paminklas yra 14 kilometrų ilgio ir 27 metrų aukščio, tęsiasi iš šiaurės vakarų į pietryčius. Šiaurėje piliakalnis atsiremia į plačią lygumą, rytuose – į mažą upelį, kuris vasaros metu paprastai išdžiūsta. Atidesnis žvalgymas rodo, kad Aniškio piliakalnis yra tik dalis (apsauginis pylimas) buvusio piliakalnio. Buvusi už pylimo aikštelė išplauta upelio ir nugriuvusi. Skiriantis pylimą iš pietų pusės įlinkimas likęs nuo buvusio perkaso. Kokio pavidalo yra buvusi piliakalnio viršūnė, dabar sunku atspėti, nes iš visų pusių ji apgriuvusi. Sprendžiant iš išlikusio piliakalnio vaizdo, ji galėjo būti elipsės formos. Tačiau viršūnėje neaptiktas įdubimas, kuris būna daugelyje panašios išvaizdos piliakalnių viršūnių.

Visas piliakalnis apaugęs medžiais ir krūmais. Spėjama, kad Aniškio piliakalnis buvo supiltas kulto reikalams. Bet aptinkami senovės geležiniai ginklai leidžia spėti jį tarnavus gynybos reikalams. Aniškio piliaklanio gilų senumą rodo ir išlikę padavimai. Žmonės pasakodavę, kad viršum Aniškio piliakalnio buvusi pastatyta bažnyčia, kuri įsmegusi į žemę. Tos bažnyčios varpų skambėjimą dar ilgai būdavo galima girdėti Pluvijos, Gudelių ir kituose aplinkiniuose ežeruose.

Laimutės Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotr.

Apylinkės nuo Kalnalio apžvalgos bokšto atsiveria visu savo grožiu