Asociacija „Eičiūnų bendruomenė“

Asociacija „Eičiūnų bendruomenė“ įkurta 2008 metų sausio 11 dieną. Asociacija „Eičūnų bendruomenė“ veikia bendradarbiaudama su Alytaus r. savivaldybės viešosios bibliotekos Eičiūnų filialu, Kultūros centro Butrimonių skyriaus Eičiūnų laisvalaikio sale, Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centru, Pivašiūnų parapijai priklausiančia Eičiūnų koplyčia.

Asociacija vykdo laisvalaikio ir pramogų organizavimo, kultūrinę, meninę ir kūrybinę veiklą, projektinę ir visuomeninę veiklą.

Bendruomenė vienija apie 50 įvairaus amžiaus, įvairių profesijų ir pomėgių žmones gyvenančius Eičiūnuose ir aplinkiniuose kaimuose.

Bendruomenė yra parengusi projektus: 2008 m. „Eičiūnų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, 2012 m. „Eičiūnų mokyklos patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projektas teiktas per Alytaus rajono vietos veiklos grupę LEADER programą.

Šiose patolpose vyksta renginiai, pasibuvimai, parodos, įvairios kūrybinės veiklos. Taip pat jau šeštus metus organizuojama kraštiečių šventė „Takelis veda vėl namo“. Šiai bendruomeniškumo šventei lėšų skiria Alytaus rajono savivaldybė.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja Butrimonių seniūnijos, Alytaus rajono savivaldybės ir kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektinėse iniciatyvose. 2019, 2021 metais Eičiūnų bendruomenėje vyko šventiniai vakarai ir su prancūzišku prieskoniu. Eičiunuose gyvenanti įniciatyvi prancūzų kalbos mokytoja N. Svinkūnienė, įsimylėjusi prancūzų kalbą, kultūrą ir Prancūziją. Jos dėka vyksta ši šventė, o mums puiki proga pažinti Prancūzijos papročius, tradicijas, šventes.

Bendruomenė bendradarbiauja su Kultūros centro Butrimonių skyriaus Eičiūnų laisvalaikio salės folkloro ansambliu „Žolynai“, bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauja pavieniai krašto muzikantai, Eičiūnų skautų organizacija, „Caritas“ organizacija, taip pat veiklūs Eičiūnų krašto žmonės, ūkininkai, verslininkai, amatininkai.

Vyksta sporto šventės, kalėdiniai renginiai vaikams, organizuojamos paveikslų parodos. Kiekvienais metais Eičiūnų bendruomenės moterys pina vainikus Pivašiūnų parapijos bažnyčioje vykstantiems didiesiems Žolinių atlaidams. Eičiūnuose gyvena daug darbščių, talentingų žmonių, kurie jungiasi į bendruomenės veiklas, projektus, aplinkos tvarkymą. Bendruomenės veikloje aktyviai dalyvauja Butrimonių seniūnijos seniūnas A. Karlonas, Eičiūnų seniūnaitė G. Žiužnienė, Stiprinant kaimo vietovėse bendruomeniškumą, bendruomenė stengiasi į savo veiklą įtraukti ne tik senbuvius, bet ir naujakurius.

Savo veiklas viešiname socialiniuose puslapiuose:

Eičiūnų kraštas

Eičiūnų bendruomenė