Asociacija „Užupių kaimo bendruomenė“

Asociacija „Užupių kaimo bendruomenė“ Juridinių asmenų registre užregistruota 2010 m. vasario 3 d. Bendruomenės pirmininke buvo išrinkta Jurgita Šermukšnienė. Nuo 2016 m. liepos 4 d. bendruomenės pirmininkės pareigas vykdo Gita Sakalauskienė.

Užupių kaimo bendruomenės tikslas: dirbti taip ir tam, kad Užupiai taptų jaukia ir saugia gyvenimo erdve tiek jaunam, tiek ir garbaus amžiaus sulaukusiam žmogui bei čia atvyksiančiam svečiui. Užupių kaimo bendruomenė yra Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, skirta realizuoti savanoriškai susijungusių fizinių ir/arba juridinių asmenų, sprendžiančių Užupių kaimo infrastruktūros ir gerbūvio kūrimo, verslo, paslaugų bei informacinių technologijų plėtros, jaunimo užimtumo, gamtosaugos bei kitus klausimus, siekiant vietovės regioninės integracijos, tikslus ir uždavinius bei viešai teikianti su tuo susijusias paslaugas vietos bendruomenei. Užupių kaimo bendruomenės misija. Užtikrinti sėkmingą Užupių kaimo plėtrą, įvairiais būdais telkiant Užupio k. bendruomenės žmones ir Alytaus rajono visuomenę visokeriopai paramai, sprendžiant bendruomenės ir atskirų jos narių socialines, ekonomines, kultūros bei aplinkos apsaugos problemas, ieškant naujų ir palaikant tradicinius bendruomenės integracijos regione metodus. Užupių kaimo bendruomenės vizija: Užupiai – optimalios inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vietovė, aprūpinta žmonių gyvenimui būtinais žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais, kur sukurta darniai veikianti visuomenės paramos sistema, padedanti įgyvendinanti tiek valstybės, tiek ir Alytaus rajono bei regioninės vietos veiklos grupių (toliau tekste – VVG) politikos uždavinius Alytaus apskrityje, bei telkianti vietos žmones gerbūvio kūrimo, verslo, paslaugų bei informacinių technologijų plėtros, jaunimo užimtumo ir laisvalaikio, gamtosaugos, kultūros bei kitų klausimų sprendimui.

Bendruomenės nariai kasmet du kartus per metus vykdo visuotinius susirinkimus, kuriuose tvirtina asociacijos prezidento veiklos ir finansines ataskaitas, sprendžia aktualius einamuosius klausimus, nusimato gaires metų darbams vykdyti. Pagal galimybes stengiasi rengti programas įvairių projektų finansavimui gauti. Labiausiai vykę ir tapę tradiciniais projektai „Šeimų sporto šventė“ ir vaikų bei jaunimo užimtumo projektas „Gera čia gyventi“. Kiti finansavimo šaltiniai suteikė galimybes pagerinti rekreacinę zoną (išvalytas tvenkinys, pastatytas pontoninis lieptas, sutvarkytos tvenkinio prieigos), įrengta vaikų žaidimų aikštelė ir mūsų pasididžiavimas – multifunkcinis sporto aikštynas bei lauko treniruokliai. Džiaugiamės bendryste su Nemunaičio bendruomene, aktyviai dalyvaujame bendruose Nemunaičio seniūnijos ir Kultūros centro Nemunaičio skyriaus organizuojamuose renginiuose, kartu esame organizavę bendrą išvyką vaikams ir jaunimui po Anykščių kraštą. Palaikome bendradarbiavimo ryšius su Alytaus r. viešosios bibliotekos Užupių filialu, Alovės pagrindinio ugdymo skyriumi, Alytaus r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Aktyvių bendruomenės narių iniciatyva organizuojamos aplinkos švarinimo talkos, metinių švenčių paminėjimas, gyvenamosios aplinkos puošimas gėlėmis, dekoracijomis. Bendruomenės sklaida vykdoma socialinėje Facebook aplinkoje, bendruomenė sukūrusi savo asociacijos profilį: Užupių bendruomenė.

Miškininkų g. 13, Užupių k., Nemunaičio sen.,
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Gita Sakalauskienė
Tel. 8 661 84430
[email protected]