Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“

Organizacija „Dainavos kaukas“ įsteigta 2010 m. sausio 4 d. vadove išrinkta Jurgita Andriuškevičienė. Bendruomeninėje organizacijoje „Dainavos kaukas“ – 68 nariai.

Tikslai – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų telkimas, vienijimas bei ugdymas, jų poreikių ir interesų tenkinimas bei atstovavimas. Uždaviniai: skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Alytaus apskrityje, užtikrinti, kad Asociacijos narių užimtumas atitiktų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikius, formuoti gyventojų bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius, burti vaikus, jaunuolius ir jų šeimas bendrai veiklai, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, pasikeitimą informacija bei patirtimi, stiprinti jaunimo verslumo bei jaunimo ir kitų asociacijos narių lyderių ugdymą ir mokymą, aktyvinti jaunimo mainus, pasinaudojant tarptautinių institucijų teikiamomis galimybėmis, tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, rūpintis kaimo plėtra, mokyti asociacijos narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos, atstovauti asociacijos interesus vietos savivaldos organizacijose ir institucijose, o taip pat santykiuose su vietinės ir valstybinės valdžios institucijomis bei atskirais šių institucijų pareigūnais ar atstovais, įgyvendinti visuomenės aplinkosauginio švietimo priemones, rengti ir įgyvendinti aplinkosauginius projektus, teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą asociacijos nariams.

„Dainavo kaukas“ glaudžiai bendradarbiauja su vietos mokykla, kultūros įstaiga, biblioteka, seniūnija, kitomis bendruomenėmis, Metelių regioninio parko direkcija. Suorganizuota daugybė viešų kultūrinių ir sportinių renginių, švenčių, pilietinių ir socialinių akcijų. Šiuo metu glaudžiausia partnerystė su Kumečių biblioteka, Santaikos kaimo bendruomene, Alytaus rajono VVG.

Bendruomeninė organizacija sėkmingai įgyvendina įvairius projektus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo teiktas projektas „VISOS KARTOS BŪKIME KARTU...“, Kūno kultūros ir sporto departamento projektų konkursui – projektas „Sportuojanti bendruomenė“. Žemės ūkio ministerijos finansuotas projektas „Viešosios poilsio ir sveikatingumo erdvės Kumečiuose įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Alytaus rajono savivaldybės finansuotas projektas „Sportuokime kartu“. 2013 – 2014 m. įgyvendintas JT veiklaus jaunimo vietinių iniciatyvų projektas „Išlaisvink save“. Nuo 2017 m gruodžio bendruomeninė organizacija yra ilgalaikio ESFA projekto „Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai“ partneriai ir organizuoja kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą Miroslavo, Simno ir Krokialaukio seniūnijose. 2021 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Tradiciniai amatai – šeimos verslo pradžiai skatinti“ pagal Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros strategijos 2015 – 2020 m. (Nr. 42VS-KA-15-1-06810) priemonę „Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3. Projekto tikslas – puoselėti tradicinius amatus bei edukacines veiklas, skatinti šeimos verslus bei suteikti galimybes mokytis ir keistis gerąja patirtimi, įžvalgomis ir inovacijomis.

Dainavos g. 32, Kumečių k.
Alytaus r. sav.
Vadovė Jurgita Andriuškevičienė
Telefonas 8 687 91 665
[email protected]