Daugų piliakalnis

Piliakalnis Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurę nuo Daugų, Neveiglo ežero vakariniame krante. Pasiekiamas keliu Daugai – Junčionys pavažiavus 1,8 km, yra kairėje, į vakarus, tarp kelio ir Neveiglo ežero, į šiaurę nuo sodybos.

Piliakalnis yra Neveiglo ežero rytiniame krante esančioje atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 30x25 m skersmens. Šiauriniame kalvos šlaite, 5 m žemiau aikštelės yra natūrali terasa. Šlaitai statūs, 6–15 m aukščio. Piliakalnį apardė jame kasti bulviarūsiai, pietiniame šlaite įkasti rūsiai. Apaugęs tankiomis eglėmis, vakarinis šlaitas – lapuočiais, pietinis aikštelės dalis dirvonuoja.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pirma puse. Rasta XIII–XV a. žiestos keramikos.