Gerulių piliakalnis

Gerulių piliakalnį, datuojamą I tūkst. vid. – II tūkst. pr., vadinamą Zamkumi, Zamkeliu, iš šiaurės, vakarų ir pietų juosia upelių slėniai. Šlaitai statūs, 8–11 m aukščio. Aikštelė ovali, apie 45 m ilgio ir 21 m pločio. Ją žiedu juosia 170 m ilgio pylimas (1–4,5 m aukščio). Aikštelėje yra keturios duobės – tai 1916–17 m. vokiečių kariuomenės mėgėjiškų kasinėjimų palikimas. Piliakalnio pietinėje ir pietvakarinėje papėdėje, už upelio, yra senovės gyvenvietė. Tyrimų metu joje buvo aptiktas 0,5 m storio kultūrinis sluoksnis, kuriame rasta lipdytos lygiu ir grublėtu paviršiumi keramikos, lankinė trikampe kojele segė.

Gerulių piliakalnis įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.