Krokialaukio kaimo bendruomenė

Asociacija „Krokialaukio kaimo bendruomenė“ įsteigta 2006 m. kovo 31 d. Asociacija vienija Krokialaukio miestelio, Čiurlionių, Maštarielių, Daugirdų, Krokininkų ir Krekštėnų kaimų gyventojus. Veikla yra orientuota į asociacijos teritorijoje esančių organizacijų, įmonių, atskirų gyventojų bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo skatinimą: organizuojamos socialinės, atminimo, politinių įvykių įprasminimo akcijos, konkursai, šventės.

Veiklai lėšų bendruomenė užsidirba rengdama ir įgyvendindama Alytaus rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ministerijos remiamus projektus.

Dešimtus metus iš eilės organizuojama tradicine tapusi šventė „Suėję po darbų“, kurioje apibendrinami visų metų rezultatai ir jau penkerius metus organizuojamas konkursas „Mano sodyba“. Šis konkursas skatina žmonių kūrybiškumą, motyvuoja puoselėti savo namų aplinką, kartu ir atsakingą požiūrį į kaimo, miestelio tvarką.

Bendruomenė kasmet tradiciškai pasitinka ateinančius į gyvenimą (dovanojame pirmąsias knygeles), išreiškia pagarbą vyriausiems savo senjorams. Taip išreiškiame pagarbą įvairių kartų žmonėms.

Į įvairias veiklas įtraukdami skirtingų patirčių ir socialinių grupių žmones skatiname toleranciją, dalijimosi gyvenimiška patirtimi būtinybę. Šiuo tikslu šalia asociacijos veikia neformali jaunimo grupė „Mes galim“, kuri padeda organizuoti veiklas jaunimui. Jaunimo dėka ir siekdami, kad apie Krokialaukio žmonių gyvenimą žinotų po visą pasaulį išsibarstę mūsų žemiečiai, dalyvaudami projekte „Prisijungusi Lietuva“, sukūrėme asociacijos interneto svetainę https://krokialaukis.blogspot.com/?zx=406d1f8cef335862

Apie asociacijos ir jos teritorijoje gyvenančių žmonių veiklą skelbiame ir Facebook paskyroje „Krokialaukio kaimo bendruomenė“.

Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl.
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Janina Šiupšinskienė
Telefonas 8 673 13551
[email protected]