Krokialaulaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Krokialaukyje bažnyčia pastatyta iki 1755 m. Po 1759 m. įkurta parapija. 1819 m. veikė parapinė mokykla. 1857 m. buvo parengtas naujos mūrinės bažnyčios projektas.

1858 m. pastatyta laikina, nes senoji buvo griūvanti. 1869 – 1872 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1899 m. konsekravo vyskupas Antanas Baranauskas.

Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su stačiakampe presbiterija ir žemesnėmis zakristijomis prie jos. Žemas prieangis prie pagrindinio fasado pristatytas vėliau. Bažnyčios architektūroje ryškūs neogotikos ir neoromanikos bruožai. Vertingiausi sakralinio paveldo objektai – neobarokiniai altoriai, pagaminti 1890-1893 m. nežinomų meistrų. Juose panaudotos senųjų barokinių altorių dalys ir puošybos elementai. Vargonai pagaminti 1894 m. Jano Šymanskio dirbtuvėse. Šiauriniame pagrindinio fasado bokšte kabantis reljefais puoštas barokinis varpas, kurį 1730 m. Vilniuje nuliejo Karolis Gotliebas Šparas, į šią bažnyčią pateko po Pirmojo pasaulinio karo.

Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčios altoriai ir varpas  įtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.