Kryžius „Mes be Vilniaus nenurimsim“

Kryžius „Mes be Vilniaus nenurimsim“ Krekštėnų kaime pastatytas 1937 m. Vilniui vaduoti sąjungos (VVS) Krekštėnų skyriaus iniciatyva. Kryžius įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.