Kumečių kaimo bendruomenė

Kaimo bendruomenė veiklą vykdo nuo 2004 m. rugpjūčio 31 d. Veikdami pagal nusistatytus tikslus, bendruomenės nariai stengiasi prisitaikyti prie besikeičiančių būties sąlygų, todėl kuria ir įgyvendina idėjas, skirtas žmonių visuomeninio gyvenimo gerinimui ir užimtumui. Į bendruomenės veiklą įtraukia ne tik savo kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus ir ypač didelį dėmesį skiria jaunimo veiklai.

Bendruomenė organizuoja tradicinius renginius, sporto turnyrus, išvykas, talkas, edukacinius užsiėmimus, parodas, mini valstybines šventes. Bendradarbiauja su kitų regionų bendruomenėmis ir dalinasi patirtimi.

Bendruomenėje daugiau kaip 10 metų aktyvią veiklą vykdo liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“, joje 15 įvairaus amžiaus ir įvairių pomėgių muzikantai ir dainininkai. Kapela koncertuoja ne tik savo rengiamose šventėse, bet noriai vyksta ir į kitų regionų organizuojamus festivalius, šventes, muges, kapelų varžytuves ir kt. renginius.

Bendruomenė bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos Seinų lietuvių kultūros namais, vyksta į renginius, bei kapelų varžytuves. Bendruomenėje suburta ir humoro grupė „Rykštė“, aktyvią veiklą tęsia moterų trio „Jaunystės godos“.

Bendruomenės branduolį sudaro vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Bendruomenė deda daug pastangų, kad veikloje dalyvautų kuo daugiau jaunimo. Tuo tikslu organizuoja futbolo, krepšinio, stalo teniso varžybas ir kitus sporto renginius.

Kaime yra nemažai vienišų žmonių, todėl vienas iš tikslų – nenusigręžti ir ištiesti pagalbos ranką stokojantiems paramos ir dėmesio. Siekiant pagerinti kaimo įvaizdį, pritraukti į vietovę lankytojų ir svečių, organizuoja „Gražiausių sodybų“ konkursą, tvarko viešąsias erdves. Organizuoja švietėjiškas išvykas ir ekskursijas. Taip pat rūpinasi ir gyventojų sveikata. Bendradarbiaudami su Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuoja mankštas ir kitus sveikatinimo užsiėmimus.

Kadangi bendruomenė yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo ir neturi didelių finansinių išteklių, todėl rengia ir įgyvendinam įvairius projektus. 16 metų bendruomeninės veiklos, tai ne mažas laiko tarpas, kurio metu nuveikta daug gražių darbų, įgyvendinta projektų aktyvinant ir stiprinant bendruomenės veiklą ir mažinant socialinę atskirtį.

Kumečių k. Alytaus r. sav.
Pirmininkė Audronė Granskienė
Telefonas 8 615 46 553
[email protected]