Lurdo grota Nemunaityje

Tai vienas iš gražiausių Lurdų Lietuvoje su su šv. Bernadetos skulptūra, kurį 1930 m. klebonas Adalbertas Vaitiekus Želnys įrengė Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios šventoriuje.