Merkinės plento viadukas virš XIX a. geležinkelio

Tiesiant geležinkelio ruožą nuo Poteronių geležinkelio stoties apie 1894 m. pastatytas strateginio plento Alytus–Merkinė–Gardinas viadukas virš geležinkelio. Plento tiltu vadinto viaduko aukštis – 8,34 m, ilgis – 26,20 m, plotis – 7,60 m, atramos – 21 tašytų stačiakampių akmenų eilė, nuo 15 eilės išmūrytas skliautas iš geltonų plytų.

Įtrauktas į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą.