Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“

Mikalavo bendruomenė „Šilaičiai“ įsteigta 2015 metų balandžio 26 d., ji jugia 74 narius. Bendruomenės pirmininkė Danutė Kazakevičienė.

Tai viena iš aktyviausių bendruomenių Alytaus rajone, teikianti įvairias paslaugas bendruomenės nariams ir aplinkiniams gyventojams, vykdanti daug ES ir vietos projektų, skirtų įvairioms žmonių amžiaus grupėms. Projektų įgyvendinimas sutelkia bendruomenės narius bendram tikslui, kūrybiniams užmojus, didina gyventojų užimtumą ir saviraišką. Įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas.

Narių iniciatyva bendruomenės patalpose yra įrengta pirtelė, kuria naudojasi Pivašiūnų seniūnijos Mikalavo ir aplinkinių kaimų gyventojai. Bendruomenė turi šiltnamį, kuriame sezono metu augina ekologiškas daržoves, vykdo edukacines veiklas, organizuoja seminarus, šventes, koncertus, sportinius renginius, keliones, aktyviai dalyvauja rajono renginiuose ir šventėse su bendruomenės kolektyvu, taip pat pristato savo krašto kulinarinį paveldą.

Bendruomenės pirmininkė Danutė Kazakevičienė džiaugiasi, kad bendruomenės aktyvi veikla pastebėta ir įvertinta. Už gerąją 2019 metų bendruomeninių organizacijų socialinių paslaugų gyventojams teikimo patirtį Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“ apdovanota Alytaus rajono savivaldybės. Už pilietiškumą 2020 metais kartu su Alytaus rajono savivaldybe sprendžiant Covid-19 sukeltas problemas „Šilaičiai“ apdovanoti LR Vidaus reikalų ministerijos padėka.

Mikalavo kel. 26, Mikalavas k.
Pivašiūnū sen., Alytaus r. sav.
Pirmininkė Danutė Kazakevičienė
Tel. 8 615 62900
[email protected]