Obelijos piliakalnis

Piliakalnis įrengtas Obelijos ežero rytiniame krante esančios kalvos šiauriniame gale. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 14x10 m dydžio, su kultūriniu sluoksniu ir pylimais galuose. Pietiniame gale pylimas 2 m aukščio, 13 m pločio, 7 m aukščio išoriniu šlaitu, šiauriniame gale – irgi 2 m aukščio, 16 m pločio. 3–4 m žemiau šio pylimo yra 6 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio kyla 1 m aukščio, 10 m pločio antrasis pylimas 2 m aukščio išoriniu šlaitu. 20 m ilgio pylimas puslankiu juosia piliakalnį iš šiaurinės pusės. Vakariniame šlaite, 8–9 m žemiau aikštelės yra 5 m pločio terasa. Šlaitai statūs, 9 m aukščio rytuose ir 16 m aukščio vakaruose. Aikštelės vidurys apardytas didelės duobės. Piliakalnis apaugęs lapuočiais medžiais, yra dendrologiniame draustinyje.