Obelytės piliakalnis

Obelytės piliakalnis yra Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, ties Obelytės kaimu ir sudaro vieną kompleksą su Kaukų piliakalniu ir laikomas jo priešpiliu.

Obelytės piliakalnis įrengtas Peršėkės dešiniajame krante esančioje aukštumoje. Suardytas. Aikštelė buvo pailga, liko 2 × 5 m jos dalis, šiauriniame šlaite apjuosta 25 m ilgio, 2 m aukščio ir 22 m pločio iškasinėtu pylimu. Šlaitai statūs, 9–10 m aukščio. Aukštumoje į šiaurę ir šiaurės rytus yra papilys. Jo aikštelė keturkampė, 70 × 65 m dydžio, apjuosta daugiau kaip 80 m ilgio, 1 m aukščio ir 22 m pločio ariant suniokotu pylimu. Į pietvakarius ir rytus nuo Obelytės piliakalnio yra 1 ha ploto papėdės gyvenvietė – Kaukų piliakalnio gyvenvietės dalis. Joje rasta lipdytos grublėtosios ir lygiosios keramikos dirbinių. 1968–1969 Vilniaus universiteto ekspedicija (vadovas P. Kulikauskas) pylime ištyrė 54 m2 plotą, nustatė, kad jis sudarytas iš apdegusio molio gabalų su 2–3 degėsių sluoksniais, rado brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos dirbinių. Obelytės piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečiu prieš Kristų–5 a. po Kristaus. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.