Paminklas Klydžionių kaime

Klydžionių ir Trakininkų kaimuose 1941 m. rugsėjo 9 d. buvo žudomi žydų tautybės žmonės (iš Birštono, Butrimonių, Punios ir Stakliškių). Žudynės prasidėjo saulei leidžiantis ir tęsėsi iki pusiaunakčio be perstojo. Nužudytieji palaidoti masinėse kapavietėse, kurias skiria 600 m atstumas. Viso buvo nužudyta 740 žmonių. Klydžionių kaime masinės kapavietės vietoje pastatytas paminklas.

Žudynių vietos įtrauktos į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.