Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Meškučiuose

Paminklas sumanytas pastatyti 1928 m. vasario 16 d., minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį. Iniciatoriai buvo Meškučių šaulių būrys, kuriam tuo metu vadovavo Alfonsas Remeika. Paminklas iškilmingai atidengtas ir pašventintas 1928 m. gegužės 18 d. 1956 m. vasario 16 d. du kaimo gyventojai netoli paminklo augančiame berže iškėlė Lietuvos trispalvę. Jie buvo suseki, suimti ir nuteisti kalėti. Apie 1960 m. paminklas slapta nugriautas ir užkastas. 1989 m. pavasarį kaimo vyrai paminklo likučius su plokšte atkasė ir paminklą atstatė. Aptvėrė medine tvorele. Paminklas atidengtas ir pašventintas 1989 m. gegužės 27 d. Paminklas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.