Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Ryliškiuose

Paminklas pastatytas 1930 metais vietos šaulių iniciatyva. Apie iškilmingą paminklo pašventinimą tuomet rašė „Trimito“ žurnalas (kalba ir skyryba netaisyta): „Riliškių šaulių būrys liepos 6 d. šventino žuvusiems kovose šauliams paminką. Šventinimo iškilmėse dalyvavo generolas Glovackis, kuris priėmė šaulių paradą ir atidarė paminklo šventimo iškilmes. Paminklą pašventino Riliškių parapijos klebonas kun. Žemaitis, pasakydamas tam momentui tinkamą pamokslą. Po to kalbėjo gen. Glovackis, rinktinės vadas ir kiti. Po iškilmių čia pat buvo šaulių būrio parengta gegužinė, kurioje šauliai ir svečiai pasilinksmino. Grojo Alytaus šaulių rinktinės orkestras“.

Paminklas buvo pastatytas šalia bažnyčios, kuri praėjusio amžiaus penkto dešimtmečio viduryje buvo sudeginta. Tuo laikotarpiu sunaikinta ir paminklo cokolyje įrašyta dedikacija žuvusiems. 1989 m. vasarą paminklą atnaujino tautinės bendrijos „Atmintis“ nariai. Paminklas įtrauktas į Nekilnojamųjų vertybių registrą.