Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę

1939 m. mokytojo Antano Saulevičiaus iniciatyva į Nemunaitį buvo pakviestas žymus to meto skulptorius Vincas Grybas. Jau po metų miestelį turėjo papuošti Nepriklausomybės kario paminklas. Tačiau pasikeitusi politinė santvarka pakeitė šiuos planus. Vėliau – prasidėjo karas. Ilgus metus skulptūra buvo įvairiose vietose. 1989 m. išlieta naujai ir atidengta 1990 m. vasario 16 d.

Nemunaičio Nepriklausomybės kario skulptūra – paskutinis Vinco Grybo darbas. 1941 m. liepos 3 d. skulptorius buvo sušaudytas vokiečių.

Nemunaičio paminklas yra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.