Papėčių kaimo bendruomenė „Sodžius“

Papėčių k. Alytaus r. sav.
Pirmininkas 
Telefonas