Pociūniškių piliakalnis

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, 17x11 m dydžio. Joje buvo kultūrinis sluoksnis, rasta puodų šukių, kitokių radinių. Šlaitai vidutinio statumo, 4 m aukščio. Piliakalnis labai nuartas, šiaurinis šlaitas nukastas karjero. Dirvonuoja, šiaurinis šlaitas apaugęs jaunomis pušelėmis.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pirma puse.