Punios kaimo VO „Punios ainiai“

Visuomeninė organizacija „Punios ainiai“  susikūrė 2001 metais. Jai pradžią davė iniciatyvinė grupė, kurią sudarė keli vietos gyventojai – Albertas Jusas, Virginijus Bučius, Juozas Krušinys, sukvietę puniškių susirinkimą ir pasiūlę kurti bendruomenę. Organizacijos pagrindiniais uždaviniais tapo gyventojų įtraukimas į šviečiamąją, kultūrinę bei sportinę veiklą, pagalba šeimoms ir gyvenamosios aplinkos gražinimas. VO „Punios ainiai“ dabartinis tikslas – koordinuoti narių, kurių yra per 80, veiklą ir atstovauti jų interesams, o svarbiausi uždaviniai – organizuoti renginius ir edukacinius užsiėmimus, teikti socialines paslaugas ir kt. Tik susikūrusi organizacija pradėjo aktyvią veiklą. Pirmiausia inicijavo Punios seniūnijos administracijos perkėlimą iš gretimo Vaisodžių kaimo į buvusį Punios kolūkio administracinį pastatą. Šis pastatas, ilgą laiką nešildytas, buvo atnaujintas, įrengta sporto salė. Bendruomenės narių susibūrimams Alytaus r. savivaldybė panaudos teisėmis suteikė laisvas patalpas. Jose palaipsniui buvo įrengta Panemunės dzūko pirkia. Kelerius metus bendruomenė leido laikraštį „Punelė“. Jį redagavo kaimo šviesuolis, poetas Antanas Šarkelė. Įkurta kraštotyrinė-etnografinė ekspozicija „Punia amžių bėgyje“. Iš rėmėjų ir projektinių lėšų Panemunės dzūko pirkioje pastatyta duonkepė krosnis, nupirkta įranga edukacijoms. Įgyvendinant projektus, kuriuos finansavo ES, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ministerija, Alytaus rajono savivaldybė, buvo įrengta lauko pavėsinė, daugiafunkcė sporto aikštelė, svečių namai (8 nakvynės vietos) ir kt.

„Punios ainiai“ atlieka svarbią misiją – saugoja ir puoselėja krašto tradicijas, supažindina su jomis ne tik vietos bei apylinkių jaunimą, bet ir atvykėlius iš visos Lietuvos. Panemunės dzūko pirkioje, pavėsinėje ne tik vyksta bendruomenės susibūrimai, šventės, bet ir vedamos edukacijos „Kulinarinis dzūkų paveldas“ (buvinės bandos, „razavi“ blynai, grikinė babka), „Gavėnios papročiai“, rengiamos adventinės vakaronės, Užgavėnės, vaikų velykėlės ir kiti renginiai.

Svarbus faktas – Turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos prieš kelerius metus pripažino, kad Punios kaimo bendruomenės „Punios ainiai“ bulvinių bandų ir „razavų“ blynų kepimas – tarp 10-ies geriausių gastronominių projektų Lietuvoje. Siekiant krašto paveldu sudominti jaunąją kartą, kraštotyrinės-etnografinės ekspozicijos patalpose pradėtos vykdyti edukacinės programos „Dzūkų tarmės pamokėlė“, „Buities ir ūkio darbai prieš 100 metų“, „Surask Punios lobį“, „Punios legendos ir vietovardžiai“. Apsilankiusiųjų akį traukia ir smalsumą kelia eksponuojami senoviniai žemės ūkio padargai, baldai, namų buities reikmenys, austi ir siuvinėti rūbai, rankšluosčiai, staltiesės, lovatiesės ir kt. Šiuos apie Punios krašto gyventojų buitį, kasdienybę pasakojančius eksponatus iš vietinių surinko Ona Kizelienė. Punioje puoselėjamas ne tik kulinarinis paveldas, bet ir kiti amatai. Čia galima susipažinti su sertifikuota juostų audėja Renata Žiūkiene. Ji ne tik mielai dalyvauja bendruomenės renginiuose, bet ir vykdo juostų pynimo, rišimo edukacijas. Medžio drožybos amatui nueiti į užmarštį neleidžia Virginijus Bučius. Būtent šis medžio drožinių meistras ir įrengė Panemunės dzūko pirkią.

VO „Punios ainiai“ vykdo įvairias veiklas glaudžiai bendradarbiaudama su Alytaus rajono Kultūros centro Punios skyriumi, Punios seniūnija, biblioteka, mokykla: organizuoja renginius, aplinkos tvarkymo talkas, rašo ir įgyvendina projektus. Visose veiklose daug pagalbos ir patarimų gauna iš Alytaus rajono vietos veiklos grupės.

Didžiausi tradiciniai visos seniūnijos renginiai, kuriuos organizuojant svariai prisideda ir VO „Punios ainiai“ – šaškių turnyras Laisvės gynėjų dienai paminėti, krepšinio varžybos 3×3, skirtos Lietuvos valstybės dienai, kapelų šventė „Ant Nemuno kranto“, Šviežios duonelės šventė (Oninės), bendruomenių ir žemdirbių rudens šventė. Ypač populiari tapo Oninių šventė, vykstanti Punios piliakalnio prieigose. Bendruomenės nariai, ruošdamiesi jai, pina rugių ir lauko gėlių vainikus, įėjimo vartus, kepa naminę duoną, pyragą, daro girą. Šiuo kulinariniu paveldu vaišinami visi šventės dalyviai. Bendruomenė ne tik vykdo projektus, edukacines veiklas, prisideda prie švenčių organizavimo, bet ir leidžiasi į pažintines keliones. Kasmet stengiamasi pakviesti puniškius bent į vieną ekskursiją po Lietuvą. VO „Punios ainiai“ siekia įgyvendinti naujas idėjas, kurios būtų patrauklios tiek atvykstantiems, tiek vietos gyventojams. Viena iš siekiamybių – pritraukti į veiklas jaunimą. Jauni žmonės, kurių kaime nėra daug, labiausiai susidomėję sportu. Jie turi galimybę žaisti krepšinį, tinklinį ir sportuoti treniruoklių salėje.

Punia – gausiai turistų lankomas kraštas. Bendruomenė stengiasi į tai atsižvelgti planuodama savo veiklą. Prieš kelerius metus vietovės gyvenimą gerokai pagyvino tai, kad Punia buvo įtraukta į tarptautinį Šv. Jokūbo kelio kultūrinį pažintinį maršrutą (Camino de Santjago), jungiantį Lietuvą su bendru Šv. Jokūbo kelių tinklu Europoje. Šio tinklo keliai Lietuvoje (Camino Lituano) parengti Tarptautinio Šv. Jokūbo kelio pagrindu. Punios nakvynės svečių namuose apsistoja piligrimai iš Lietuvos, sulaukiama ir užsieniečių.

Tad prieš beveik du dešimtmečius veiklių puniškių pradėta bendruomeninė veikla nesustoja ir šiandien – savo kraštą mylintys žmonės stengiasi, kad Punią pamiltų ne tik jaunoji karta, bet ir visi atvykėliai.

Margirio g. 38A-3,
Punios k., Punios sen.,
Alytaus r. sav.
Pirmininkas Laima Žūsinienė
Telefonas 8 656 40 657
[email protected]
www.punia.ten.lt