Rekreacinė zona Nemunaityje prie Nemuno

Nemunaitis prieš daugelį amžių įsikūrė ant pušynuose skendinčio Nemuno kranto. Panemunėje nutiestas akmenimis grįstas poilsio takas, netoli Nemune panirusio Klebono akmens yra apžvalgos aikštelė, laužavietė, įrengta poilsiavietė su stalais ir suolais prie iš žemės gelmių pulsuojančio šaltinėlio. Einant pakrante pasroviui galima pasiekti Nemunaičio klintinių tufų atodangą, dar kiek toliau – ir Nemuno beveik nuplauto Nemunaičio piliakalnio išlikusią dalį.