2023-06-04 12.00

Folkloro ansamblių subuvimas „Prieg melsvo Nemunėlio“

Aprašymas

Rumbonyse, prieg melsvo Nemunėlio, bendron draugėn suais folkoro kolekcyvai ir užtrauks iš visos širdzies ne vienų dzūkiškų dainų, o folkloriniu šokiu „Malūnėlis“ treptels ir Miklusnėnų šokėjėlės.
Subuvimo rengėjai prikvietė dzidelį būrį daininykų ir kvieca visus in atlaidus atvažiuoc ir smagion šventėn po atlaidų pabūc.

Data

2023-06-04 12.00