Rimėnų kaimo bendruomenė „Šalcinėlis“

Rimėnų kaimo bendruomenė „Šalcinėlis“ įkurta 2018 m lapkričio 29 d.

Bendruomenė įkurta su tikslais: vienyti aplinkinių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones.

Siekti kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. Burti bendruomenės narius bendrai veiklai. Rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu, kovoti su gamtos teršimu. Plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą. Organizuoti renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais.

Bendruomenės uždaviniai: bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis rajone, respublikoje ir už jos ribų. Rengti ir teigti paraiškas įvairiems fondams ir programomis. Pritraukti dažniau sugrįžti išvykusius Rimėnų ir aplinkinių kaimų gyventojus. Skelbti konkursus, rengti parodas, muges, mokymus, konferencijas, organizuoti edukacinius užsiėmimus ir kitus renginius.

Vykdome menines, pramogines ir poilsio organizavimo veiklas. Vykdome į jaunimą orientuotą ir jaunimo poreikius tenkinančias veiklas. Bendruomenėje yra 42 nariai, iš jų 5 asmenys priklauso nuo 14 m. iki 18 m. Nariais gali tapti nuo 14 m. asmenys, už nepilnamečių įstojimą pasirašo vienas iš tėvų. Nariai nuo 14 m iki 18 m turi visas pareigas ir teises, kaip ir kiti asmenys, tik jie nemoka nario mokestį. Per šį trumpą laiką buvo patvirtinti 5 projektai. Kuriais gerinome materialinę bazę, įsigijome sportinį inventorių ir edukacinius stalo žaidimus, keliavome ir aplankėme pajūrį ir muziejus.

Suvingio g. 29, Rimėnai
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Jolita Topoliauskienė
Telefonas +370 683 54 805
[email protected]