Santaikos kaimo bendruomenė

Santaikos kaimo bendruomenė įkurta 2009 m. Pirmininkas Rimas Krutulis bendruomenei, kurią sudaro 75 nariai vadovauja nuo 2013 m. Svarbius klausimus, susijusius su bendruomene ir jos veikla sprendžia taryba, sudaryta iš 8 narių.

Bendruomenės veikla labai plati: organizuojami tradiciniai kultūriniai ir sportiniai renginiai, įvairios edukacijos, rašomi ir įgyvendinami projektai, organizuojamos viešųjų erdvių švarinimo, visuotinės talkos.

Į bendruomeninėje veiklą aktyviai įsitraukęs Santaikos jaunimas. Jo iniciatyva nuo 2015 metų gyvuoja jaunimo vasaros projektai. Tai ištisas renginių ciklas, kuriame telpa krepšinio turnyras 3x3, tinklinio turnyras, šaudymo varžybos, gitarų vakaras, išvykos dviračiais ar šiaurietiško ėjimo lazdomis, aplankant įvairias, ne tik Alytaus rajono vietas. Santaikos bendruomenės nariai kasmet keliauja ir aplanko žymias Lietuvos vietas, organizuoja tradicines rudens ir kalėdines šventes, Valstybės dieną, liepos 6 d. gausiai susirenka giedoti himno. Įvairiais būdais minima Laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo bei Nepriklausomybės atkūrimo dienos. Kas penkeri metai švenčiama Santaikos parapijos šventė. Santaikos bendruomenėje jau 17 metų gyvuoja vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Narpulis“.

Kolektyvas aktyviai dalyvauja Alytaus rajono renginiuose, taip pat vyko į tris dainų šventėse Vilniuje, dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Italijoje ir Pietų Prancūzijoje. Taip pat Santaikos kaimo vardą garsina vokalinis ansamblis „Gija“, muzikantai Juozas Kavaliauskas, Romas ir Deivydas Navakauskai bei Rasos Navakauskienės režisuojami Santaikos kaimo teatro spektakliai.

Centrinė g. 2, Santaikos k.
Krokialaukio sen., Alytaus r. sav.
Pirmininkas Rimas Krutulis
Telefonas 8 622 02470
[email protected]