Skernės upelio tunelis

1894 m. tiesiant atkarpą nuo Poteronių geležinkelio stoties į iškrovimo aikštelę buvo pastatyta Skernės upelio pralaida. 20,70 m ilgio ir 4,27 m pločio sparninio tipo pralaida sumūryta iš tašytų akmenų blokų. Portalai ir sienos – stačiakampių tašytų akmenų, pusapskritės arkos skliautas – iš geltonų molinių plytų. Pralaidos aukštis iki skliauto viršaus 5,32 m.

Įtraukta į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą.