Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia

Miroslavo parapija įkurta 1744 m. 1763 m. Miroslave buvo pastatyta medinė bažnyčia ir marijonų vienuolynas. 1835 m. ji sudegė, vietoj jos buvo pastatyta laikina, o 1847 m. – nauja mūrinė bažnyčia ir vienuolyno rūmai. Čia marijonai įsteigė mokyklą. 1864 m. vienuolynas uždarytas, kunigas marijonas Vincentas Grincevičius už išeinančiųjų į 1863 m. sukilimą prisaikdinimą ištremtas į Sibirą. 1914 m., Pirmojo pasaulinio karo metu, atsitraukdami Rusijos kareiviai bažnyčią susprogdino. 1917 m. parengtas jos atstatymo projektas, o 1918 m. pradėti statybos darbai. Bažnyčia baigta statyti 1929 m. Ji grakščių proporcijų, dvibokštė, vienos navos, halinė, lotyniško kryžiaus plano. Bažnyčioje yra penki orderinių formų altoriai. 2006 m. pastatyti vargonai.

Dėl apsilankymo bažnyčioje ne Mišių metu reikia tartis su klebonu