UAB „Geoinžinerija“

Įmonė įkurta 2013-07-24 d. Įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkančia standartų LST  EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2018 ir ISO 45001:2015 reikalavimus. Veiklos sritys: Tai inovatyvi inžinerinė įmonė, kurios pagrindinė veiklos sritis yra inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai. Turimos licencijos ir technika suteikia galimybę atlikti:

 • Inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus (kelių, gatvių dangų ir kelkraščių konstrukcijų, sankasos tyrimus; šalčiui atsparaus grunto, deformacinių savybių tyrimus; durpynų išplitimo ribų nustatymą; statinio ir dinaminio zondavimo, gręžimo darbus);
 • Ekogeologinius tyrimus (dirvožemio, gruntų ir požeminio vandens užterštumo cheminėmis medžiagomis įvertinimą);
 • Grunto deformacinių savybių nustatymą (įvairiais lauko metodais ir laboratoriniais tyrimais);
 • Požeminio vandens (visų rūšių, taip pat ir žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą (artezinių gręžinių bei buitinių nuotekų šalinimo sistemos projektai, gręžtinių šulinių įrengimas);
 • Konsultavimo ir ekspertizės paslaugas. Teikiamos paslaugos:
 • Individualių gyvenamų namų inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
 • Inžinerinių statinių inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
 • Visuomeninių ir gamybinių pastatų inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
 • Inžinerinių tinklų inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
 • Restauruojamų ir renovuojamų statinių inžineriniai ir geotechniniai geologiniai tyrimai;
 • Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
 • Geotechniko konsultacijos;
 • Ekogeologiniai tyrimai;
 • Geoterminis šildymas;
 • Atliekame požeminio vandens gręžinių gręžimą, montavimą bei jų priežiūrą;
 • Seklieji geofizikiniai tyrimai – elektrinė tomografija.

Kontaktai

Vadovas/direktorius Marius Šližys

Adresas Draugystės g. 15A, LT-64316 Kaimynų km., Alytaus r.

Tel. +370 679 33 234, +370 527 29 215

Elektroninis paštas [email protected]

Internetinė svetainė https://www.geoinzinerija.lt/