Ūdrijos Švc. Jėzaus širdies bažnyčia

Ūdrija – kaimas Alytaus rajone, 13 km nuo Alytaus nutolęs į šiaurės vakarus.

Pirmoji bažnyčia Ūdrijoje pastatyta XVII a. pirmojoje pusėje. 1623 m. Zigmantas Vaza leido Punios seniūnui Aleksandrui Korvinui Gosievskiui statyti šioje vietovėje bažnyčią. 1744 m. pastatyta nauja medinė Šv. Lauryno bažnyčia. 1837 m. bažnyčios būklė buvo avarinė, todėl netrukus ji buvo nugriauta. 1839 m. jos vietoje pastatyta laikina bažnytėlė, o 1857–1861 m. Pramiežio dvaro savininkas Protas Narbutas pastatė naują medinę dvibokštę Šv. Stanislovo bažnyčią. Po viena iš zakristijų buvęs rūsys, kuriame laidoti Narbutų giminės nariai. Klebonaujant kunigui A. Grinevičiui (1891–1908) šventoriaus kampe pastatyta medinė varpinė. 1913 m. bažnyčia sudegė, išliko tik varpinė.

Dabartinė mūrinė Ūdrijos bažnyčia pastatyta 1923–1924 m. klebono Jurgio Žemaičio pastangomis. 1928–1935 m., klebonaujant M. Bundzai, nutinkuota bažnyčios išorė ir vidus, įrengti šoniniai altoriai, parūpintas varpas, stacijos. Sovietmečiu, nuo 1970 m., bažnyčia keletą kartų remontuota.

Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia – dvibokštė trijų navų pseudobazilika. Stačiakampio plano, su stačiakampe apside ir prie jos prišlieta siauresne zakristija. Eksterjere dominuoja neorenesancinė stilistika ir stilizuotos orderinės formos – piliastrai. Pagrindinis fasadas simetriškas, monumentalus. Jame dominuoja trijų tarpsnių bokštai piramidinėmis viršūnėmis.

Bažnyčios interjere dominuoja didysis Švč. Jėzaus Širdies altorius.

Bažnyčios šventorius pakankamai erdvus, kiek netaisyklingos formos. Šventoriuje stovi dviaukštė medinė varpinė, dengta piramidiniu stogeliu.