Vankiškių kaimo bendruomenė

Vankiškių kaimo bendruomenė įregistruota 2006 m. vasario 24 d.

Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius: buria narius bendrai veiklai, dalyvauja projektų ir programų konkursuose, organizuoja įvairias akcijas, paskaitas, seminarus bei kitus renginius, kuria ir stiprina bendruomenės materialinę bazę, bendrauja ir bendradarbiauja su panašią ar artimą veiklą vykdančiomis organizacijomis. 

Bendruomenė organizuoja tradicinius renginius: valstybingumo (tautines) šventes - laisvės gynėjų, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienoms skirtus minėjimus, užgavėnes, gegužines pamaldas (Mojines), rudens šventę, skirtą tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir žemdirbiams paminėti, kaimo dieną. Taip pat organizuoja įv. susitikimus, paskaitas, akcijas, išvykas, ekskursijas, piligrimines išvykas, advento, gavėnios susikaupimo – maldos vakarus – susitikimus. Bendruomenė palaiko kaimo katalikų maldos grupės veiklą. 

Bendruomenė dalyvauja mokymuose, ugdančiuose bendruomenę ir jos vertybes, kitų panašių organizacijų veikloje, konkursuose. Rengia ir įgyvendina įvairius projektus.

Saulės g. 79A, Vankiškių k.
Alytaus r. sav.
Pirmininkė Rasa Gražulienė
Telefonas 8 618 43 723
[email protected] 
http://www.vankiskiubendruomene.lt