XIX a. geležinkelio buvusi Poteronių stotis

Išlikęs XIX a. Poteronių laikinos geležinkelio stoties keleivių namas, ledaunė. Poteronių geležinkelio stotis su iškrovimo aikštele pastatyta apie 1894 metus, šalia plentų į Valkininkus ir į Gardiną. Stotis veikė iki 1926 m. Pastatas priklauso privačiam asmeniui.