Zaramciškių piliakalnis

Piliakalnis (Zamkakalnis, Galiertiškė) įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi,, 40x15 m dydžio. Jos Š pusėje, 2 m žemiau aikštelės yra 24x17 m dydžio natūrali terasa. Šlaitai vidutinio statumo, 8 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, dabar dirvonuoja, V šlaito apačia apsodinta eglaitėmis. Piliakalnis minimas ir Galiertiškės vardu.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pirmąja puse.

Pasiekiamas iš Alytaus–Seirijų plento (132) ties Seiliūnais pasukus į dešinę vakarų kryptimi, pavažiavus keliu link Zaramciškių 3 km iki čia esančios sodybos, keliuku pro šią sodybą ir laukais paėjus į dešinę šiaurės rytų kryptimi apie 500 m, yra 100 m į šiaurę nuo tvenkinio.