Žvirgždėnų pušis

Gražuolę Žvirgždėnų pušį galima rasti vos už 3 kilometrų nuo Daugų miestelio, Žvirgždėnų kaime. Medis auga šalia kelio. Seni žmonės pasakoja, kad prie jos elgetos mėgdavę prašyti išmaldos. Pravažiuojantys jiems mesdavo po keletą monetų, kartais pinigėlis panirdavo dulkėse ir jo negalėdavo surasti, todėl ir šiandien vietiniai gyventojai atsitiktinai vis dar suranda anų laikų monetų. Dar pasakojama, kad prie pušies vaidenasi.

1960 m. medis paskelbtas gamtos paveldo objektu.